"...Naša misija je da budemo vodeća kompanija u regionu u segmentu kupoprodaje i obrade kože. Taj cilj se postiže samo kontinuirano visokim kvalitetom i fleksibilnošću prema klijentima..."
                                                                   VD Haris Frljak, Fah-Kožar

O nama

Otkup | Uvoz/Izvoz | Obrada | Prerada

Porodica Frljak se kroz različite oblike djelatnosti bavi kožarstvom jos od 1971. godine. Dugogodišnja tradicija, iskustvo i znanje krunisano je u februaru 2014. god. registrovanjem pravnog lica FAH-Kožar kod općinskog suda u Zenici. Kompanija  je u privatnom vlasništvu porodice Frljak, gospodina Fehima i gospodina Harisa Frljak. Sjedište kompanije je u Seoči b.b. i nalazi se na regionalnoj cesti Kakanj-Visoko.

Osnovne djelatnosti kompanije  su:

otkup – sirove slane  kože na domaćem tržištu.

uvoz/izvoz - sirove slane kože.

primarna obrada kože – rasoljavanje, obrezivanje, sortiranje po kategorijama i klasama.

prerada kože - polugotovi i gotovi proizvodi.

Pored spoja iskustva i energične mladosti, snaga naše kompanije se ogleda i u kontinuiranoj težnji za proširenjem naše poslovne djelatnosti te izlaženju na tržište sa novim programima u oblasti kožarstva.

FAH-Kožar d.o.o. trenutno zapošljava 42 stalno uposlenih radnika, a posjeduje i sopstveni vozni park (teretna i poluteretna vozila).

Ciljevi naše kompanije su:

- zadovoljstvo kupca  koje proizilazi iz iskrenog poslovanja i međusobnog povjerenja

- kvalitetan proizvod  i kvalitetne  usluge koje pružamo

- širenje usluga kojima se naša kompanija bavi kao i  dostizanje vodeće pozicije na ciljanim tržištima

- stalni rast obima i vrijednosti naše proizvodnje i plasmana naših proizvoda