"...Naša misija je da budemo vodeća kompanija u regionu u segmentu kupoprodaje i obrade kože. Taj cilj se postiže samo kontinuirano visokim kvalitetom i fleksibilnošću prema klijentima..."
                                                                   VD Haris Frljak, Fah-Kožar

Wet Blue

Procesom prerade sirove kože koja započinje mehaničkim putem a zatim se nastavlja hemijskim sredstvima, dobija se poluproizvod kože tzv. Wet Blue.

Za proces proizvodnje Wet Blue-a, bira se sirovina iz naših skladišta koja zadovoljava zahtjeve i potrebe naših kupaca.

Wet Blue dobiven u našim proizvodnim pogonima je dobrog kvaliteta, pune debljine, kvalitetno proštavljen, odkrečen te kvalitetno odmaščen, bez tragova vune ili dlake po njemu. 

U našim pogonima proizvodimo jagnječi, ovčiji, koziji/jareči, teleći i goveđi Wet Blue.

Sav naš proizvedeni Wet Blue klasiramo u četiri kategorije I,II, III, IV kategorija i kao takav plasiramo na tržište.

Omjer kategorija pri prodaji zavisi od dogovora sa našim kupcima. Trenutno naš kapacitet proizvodnje jagnječeg/ovčijeg  Wet Blue-a iznosi dnevno  1500  do 2000 komada. Naš Wet Blue izvozimo u Italiju, Španiju te Poljsku.