"...Naša misija je da budemo vodeća kompanija u regionu u segmentu kupoprodaje i obrade kože. Taj cilj se postiže samo kontinuirano visokim kvalitetom i fleksibilnošću prema klijentima..."
                                                                   VD Haris Frljak, Fah-Kožar

Crust

Daljim  procesom obrade kože, to jest dodatnim tretiranjem i štavljenjem kože nakon faze Wet Blue, dobijamo poluproizvod kože koji zovemo Crust.

Koža u fazi Crusta dobija svojstva kao što su osnovna boja, mekoća i  po potrebi hidrofobnost.

U ovoj fazi kožu pripremamo prema namjeni za koju će biti upotrijebljena, to jest da li je namijenjena za obućarski ili odjevni program.

Poluproizvod Crust se  skladišti i kao takav prodaje, ili se šalje na dalju doradu u naše pogone. Tu  Crust-u daljom obradom nanosimo različite boje i lakove. Na ovaj način dobijamo gotovi proizvod kože, odjevna ili obučarska napa, te kožu za potrebe galanterije.

Trenutno u ponudi imamo jagnječi, ovčiji, koziji/jareči i teleći Crust. Kao i Wet Blue i Crust proizvodimo i nudimo u četiri kategorije, u  zavisnosti od dogovora sa kupcem.