"...Naša misija je da budemo vodeća kompanija u regionu u segmentu kupoprodaje i obrade kože. Taj cilj se postiže samo kontinuirano visokim kvalitetom i fleksibilnošću prema klijentima..."
                                                                   VD Haris Frljak, Fah-Kožar

Krzneni ćilimi

Okrugli | Kvadratni | Staze

FAH-Kožar je kompanija koja istovremeno sa razvojem svoje osnovne djelatnosti ulaže dosta truda i napora na očuvanju i razvoju tradicije, te iz tih razloga se bavi i ručnom izradom ćilima i staza od krzna dobijenog iz vlastitih proizvodnih pogona.

Svaki ćilim je 100% ručni rad, unikatan i jedinstven. Izrađuje se od najkvalitetijih dijelova krzna krave, ovce, koze.

Krzno na sebi može imati urođene biljege, što je samo po sebi vrijednost, jer se radi o prirodnim materijalima.

Važno je napomenuti da se svaki ćilim izrađuje ručno počevši od krojenja, pripreme ćilima za šivanje te samog procesa šivanja. Sam proces odabira krzna do gotovog sašivenog ćilima možemo podijeliti u nekoliko slijedećih faza:

- selekcija krzna po kvalitetu, boji i vrsti

- ručno krojenje dijelova krzna sa unaprijed pripremljenim šablonima

- lohanje, ručno pravljenje rupica na iskrojenim dijelovima

- šivanje ćilima sa pripremljenom kajasom od kože.

 

Kvalitet ćilima se ogleda u korištenju najfinijih i najkvalitetnijih dijelova krzna, odabiru i skladu boja, te preciznom šivanju.