"...Naša misija je da budemo vodeća kompanija u regionu u segmentu kupoprodaje i obrade kože. Taj cilj se postiže samo kontinuirano visokim kvalitetom i fleksibilnošću prema klijentima..."
                                                                   VD Haris Frljak, Fah-Kožar

Janječa | Ovčija | Jareća

 

 

Fah-Kožar također otkupljuje sirovu janjeću i jareću kožu. Otkupljenu sirovu kožu koristimo u vlastitoj proizvodnji kao sirovi materijal za izradu poluproizvoda Pickl, Wet Blue, Wet White i Crust. Navedene artikle radimo po zahtjevima i željama  naših kupaca. Sirovinu koja se koristi u proizvodnji otkupljujemo prvenstveno na području Bosne i Hercegovine te zemalja regiona: Srbije, Hrvatske, Slovenije i Makedonije. Isto tako sarađujemo i sa dobavljačima iz zemalja širom Evrope. Sirovu kožu prerađujemo po vrhunskim recepturama i standardima, poštujući sve propisane norme i zahtjeve kupaca. Janjeću/Ovčiju te Jareću kožu prerađujemo za odjevni, obućarski te postavni program, ovisno o specifikacijama od strane kupca. Čitav proces obrade sirove kože u našim pogonima zadovoljava sve ekološke norme.