"...Naša misija je da budemo vodeća kompanija u regionu u segmentu kupoprodaje i obrade kože. Taj cilj se postiže samo kontinuirano visokim kvalitetom i fleksibilnošću prema klijentima..."
                                                                   VD Haris Frljak, Fah-Kožar

Teleća usoljena koža

Nudimo sljedeće kategorije teleće slane kože:

*  do 8kg

*  8/13kg

* 13/16kg

* 16/19kg

Teleću kožu otkupljujemo na prostorima BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije te zemalja Evrope. Teleća koža je kvalitetno usoljena i po normama obrezana bez trima. Guljenje je visokog kvaliteta, bez šnitova (polu rupa, 2/3 prosjećena) i skrivenih zareza. Teleću kožu izvozimo na dalju obradu, večinom za Italiju, kupcima koji  su prepoznali kvalitet našeg proizvoda, i koji su potvrdili da isti omogučava visoko kvalitetne rezultate u daljoj obradi. Naša teleća koža ima kvalitetnu  supstancu i visok kvalitet lica.