"...Naša misija je da budemo vodeća kompanija u regionu u segmentu kupoprodaje i obrade kože. Taj cilj se postiže samo kontinuirano visokim kvalitetom i fleksibilnošću prema klijentima..."
                                                                   VD Haris Frljak, Fah-Kožar

Juneća usoljena koža

Nudimo sljedeće  kategorije juneće slane kože:

* 20/30kg

* 30/40kg

* 40/50kg

* 50kg+

 

Naša juneća koža je visokog kvaliteta, dobro je usoljena i konzervirana, trimovana po standardu. Guljenje je kvalitetno, mašinski 80%, ručno 20%. Mjesečne količine koje obezbjeđujemo zavisno od potreba tržišta su: 10-40 LKW. Juneću kožu izvozimo na dalju obradu kupcima u Italiju, Austriju, Njemačku te Holandiju.