"...Naša misija je da budemo vodeća kompanija u regionu u segmentu kupoprodaje i obrade kože. Taj cilj se postiže samo kontinuirano visokim kvalitetom i fleksibilnošću prema klijentima..."
                                                                   VD Haris Frljak, Fah-Kožar

Kravlja usoljena koža

Nudimo sljedeće kategorije kravlje slane kože:

*20/30kg

*30/40kg

Naša kravlja koža je visokog kvaliteta. Kvalitetno je usoljena i konzervirana, trimovana po standardu. Kvalitetno je guljena, mašinski 80%, ručno 20%. Mjesečne količine s kojima trgujemo zavisno od potreba tržišta su: 3-10 LKW. Kravlja koža se izvozi na dalju obradu kupcima u Italiju, Holandiju, Njemačku, Tursku te Španiju.