"...Naša misija je da budemo vodeća kompanija u regionu u segmentu kupoprodaje i obrade kože. Taj cilj se postiže samo kontinuirano visokim kvalitetom i fleksibilnošću prema klijentima..."
                                                                   VD Haris Frljak, Fah-Kožar

Pickl

 

Nakon kvašenja, pranja, odstranjivanja mesine i vune/dlake sa kože, daljim hemijskim tretmanom dobivamo poluproizvod koji nazivamo Pickl.

Taj poluproizvod dobiven je zakiseljavanjem kože sa sumpornom ili mravljom kiselinom uz dodatak neutralne soli.

Kao takav Pickl u daljoj proizvodnji koristimo kao sirovinu za proizvodnju Wet Blue-a.

U  ponudi imamo janječi, ovčiji te koziji/jareči Pickl. On se kao i Wet Blue prodaje u više kategorija čiji omjer zavisi od dogovora sa kupcima.